CARTUTX 10 "POREW 0,8 MICRA COD. 0-DOE

187,55 €

Add to cartIVA incluido

FAC1POW00800

CARTUTX 10 "POREW 0,8 MICRA ANCLATGE TIPUS DOE

More details

Request product info

característiques

• Eliminació absoluta de partícules per a un rendiment fiable i consistent

• Estructura de densitat gradual per a una màxima capacitat de retenció de brutícia

• Major volum buit donant altes taxes de flux i pèrdues de pressió inicials baixos

• Àmplia compatibilitat química usant els materials opcionals: Polipropilè i Nylon 6

• Identificació de les dades rellevants i traçabilitat en cada cartutx

• Eliminació absoluta de partícules per a un rendiment fiable i consistent

• Estructura de densitat gradual per a una màxima capacitat de retenció de brutícia

• Major volum buit donant altes taxes de flux i pèrdues de pressió inicials baixos

• Àmplia compatibilitat química usant els materials opcionals: Polipropilè i Nylon 6

• Identificació de les dades rellevants i traçabilitat en cada cartutx

• Eliminación absoluta de partículas para un rendimiento fiable y consistente

• Estructura de densidad gradual para una máxima capacidad de retención de suciedad 

• Mayor volumen vacío dando altas tasas de flujo y pérdidas de presión iniciales bajos

• Amplia compatibilidad química usando los materiales opcionales: Polipropileno y Nylon 6

• Identificación de los datos relevantes y trazabilidad en cada cartucho

Etapas de filtración con cartuchosPuntas de cartuchos