SALES DE COCCIÓ ELÈCTRIQUES I VAPOR

Consultar Precio

IVA incluido

La seva configuració bàsica permet temps producció reduïts així com l'obtenció de cervesa de gran qualitat a baix cost.

Els equips estan realitzats per blocs modulars ampliables, per obtenir fins a 3-4 coccions cada dia. Donat el seu caràcter modular, les sales es poden ampliar segons les necessitats del productor

Els components són de primera qualitat: bombes CSF, totes gestionades de l'inversor per regular la velocitat i equipades amb guarnicions especials de flux per a líquids alimentaris de temperatura elevada.

Els reductors estan tots gestionats a través de l'inversor per regular la velocitat, i han estat dissenyats per garantir seguretat i fiabilitat al llarg dels anys.

Cada dipòsit està equipat amb un especial sistema de rentat per a un correcte sanejament de l'equip.

Els intercanviadors GEA-Ecoflex estan dimensionats de manera que es pot refredar la cervesa només dos graus més de l'aigua que va a ser utilitzada com a aigua de refredament sense haver d'utilitzar dipòsits d'acumulació.

Un altre punt fort dels equips és el programari Siemens que assegura una utilització fiable i senzilla. És possible instal·lar fins a 50 receptes i salvar-les sobre una memòria externa.

Tots els nostres equips es lliuren provats i llestos per a la seva utilització, garantint la possibilitat de realitzar molts tipus de cervesa.