SISTEMA FILTRAT I REFILTRAT

692,73 €

Add to cartIVA incluido

Placa intermitja especial de Transformació del plat final del Filtre Taure per realitzar Tasques de refiltrat.

Implica la modificació de la sortida de l'filtre i la instal·lació al plat mobil.